Swami

७ ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.१३ वार:भानूवार नक्षत्र:पूर्वा/उत्तरा योग:शुक्ल/ब्रम्हा करण:वणिज/शकु चंद्रराशी:सिंह/कन्या राहूकाळ:४:३०-६ वर्ज्य दिवस

७ ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.१३ वार:भानूवार नक्षत्र:पूर्वा/उत्तरा योग:शुक्ल/ब्रम्हा करण:वणिज/शकु चंद्रराशी:सिंह/कन्या राहूकाळ:४:३०-६ वर्ज्य दिवस

आणखी वाचा

६ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.१२ वार:मंदवार नक्षत्र:मघा/पूर्वा योग:शुभ करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:सिंह राहूकाळ:९-१०:३० १७ प.चांगला

६ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.१२ वार:मंदवार नक्षत्र:मघा/पूर्वा योग:शुभ करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:सिंह राहूकाळ:९-१०:३० १७ प.चांगला

आणखी वाचा

५ ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.११ वार:भृगुवार नक्षत्र:आश्लेषा योग:साध्य करण:बव/तैतील चंद्रराशी:कर्क/सिंह राहूकाळ:१०:३०-१२ चांगला दिवस

५ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.११ वार:भृगुवार नक्षत्र:आश्लेषा योग:साध्य करण:बव/तैतील चंद्रराशी:कर्क/सिंह राहूकाळ:१०:३०-१२ चांगला दिवस

आणखी वाचा

४ ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.१० वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:पुष्य योग:शिव/सिद्ध करण:वणिज/बव चंद्रराशी:कर्क राहूकाळ:१:३०-३ ११ प.चांगला

४ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.१० वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:पुष्य योग:शिव/सिद्ध करण:वणिज/बव चंद्रराशी:कर्क राहूकाळ:१:३०-३ ११ प.चांगला

आणखी वाचा

३ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.९ वार:सौम्यवार नक्षत्र:पुनर्वसू योग:परिघ/शिव करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:मिथुन/कर्क राहूकाळ:१२-१:३० उत्तम दिवस

३ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.९ वार:सौम्यवार नक्षत्र:पुनर्वसू योग:परिघ/शिव करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:मिथुन/कर्क राहूकाळ:१२-१:३० उत्तम दिवस

आणखी वाचा

२ ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपत कृ.८ वार:भौमवार नक्षत्र:आर्द्रा योग:वारियान/परिघ करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:मिथुन राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

२ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपत कृ.८ वार:भौमवार नक्षत्र:आर्द्रा योग:वारियान/परिघ करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:मिथुन राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा

१ ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.७ वार:इंदुवार नक्षत्र:मृग योग:व्यतीपा/वरियान करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:वृषभ/मिथुन राहूकाळ:७:३०-९ १८ नं चांगला

१ ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.७ वार:इंदुवार नक्षत्र:मृग योग:व्यतीपा/वरियान करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:वृषभ/मिथुन राहूकाळ:७:३०-९ १८ नं चांगला

आणखी वाचा