Swami

मा. ना. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कार प.पू गुरुमाऊली करीत असतांना.

दि.३० जुलै रविवार रोजी, मा.ना. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य), मा.ना. श्री. गिरीशजी महाजन (जलसंपदा, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री (नाशिक)महाराष्ट्र राज्य, मा.ना. श्री. जयकुमारजी रावल ( पर्यटन व रोजगार हमी योजना मंत्री महाराष्ट्र राज्य), मा.श्री. हरिचंद्रजी चव्हाण (खासदार), आमदार सौ.सीमाताई हिरे , आमदार सौ देवयानी फरांदे यांनी …

आणखी वाचा

३१ जुलै पंचांग: श्रावण शु.८ वार:इंदुवार नक्षत्र:स्वाती/विशाखा योग:शुभ/शुक्ल करण:बव/कौलव चंद्रराशी:तुळ/वृश्चिक राहूकाळ:७:३०-९ १० नं.अनिष्ठ

३१ जुलै पंचांग: श्रावण शु.८ वार:इंदुवार नक्षत्र:स्वाती/विशाखा योग:शुभ/शुक्ल करण:बव/कौलव चंद्रराशी:तुळ/वृश्चिक राहूकाळ:७:३०-९ १० नं.अनिष्ठ

आणखी वाचा

३० जुलै पंचांग: श्रावण शु.७ वार:भानुवार नक्षत्र:चित्रा/स्वाती योग:साध्य/शुभ करण:वणिज/बव चंद्रराशी:तुळ राहूकाळ:४:३०-६ ८ नं.प्रतिकूल

३० जुलै पंचांग: श्रावण शु.७ वार:भानुवार नक्षत्र:चित्रा/स्वाती योग:साध्य/शुभ करण:वणिज/बव चंद्रराशी:तुळ राहूकाळ:४:३०-६ ८ नं.प्रतिकूल

आणखी वाचा

२९ जुलै पंचांग: श्रावण शु.६ वार:मंदवार नक्षत्र:चित्रा योग:सिद्ध/साध्य करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:कन्या/तुळ राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

२९ जुलै पंचांग: श्रावण शु.६ वार:मंदवार नक्षत्र:चित्रा योग:सिद्ध/साध्य करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:कन्या/तुळ राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा

२८ जुलै पंचांग: श्रावण शु.५ वार:भृगुवार नक्षत्र:हस्त योग:शिव/सिद्ध करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:१०:३०-१२ उत्तम दिवस

२८ जुलै पंचांग: श्रावण शु.५ वार:भृगुवार नक्षत्र:हस्त योग:शिव/सिद्ध करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:१०:३०-१२ उत्तम दिवस

आणखी वाचा

२७ जुलै पंचांग: श्रावण शु.४ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:उत्तरा योग:परिघ/शिव करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:सिंह/कन्या राहूकाळ:१:३०-३ चांगला दिवस

२७ जुलै पंचांग: श्रावण शु.४ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:उत्तरा योग:परिघ/शिव करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:सिंह/कन्या राहूकाळ:१:३०-३ चांगला दिवस

आणखी वाचा

२६ जुलै पंचांग: श्रावण शु.३ वार:सौम्यवार नक्षत्र:पूर्वा योग:वरीयान/परिघ करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:सिंह राहूकाळ:१२-१:३० १९ प.चांगला

२६ जुलै पंचांग: श्रावण शु.३ वार:सौम्यवार नक्षत्र:पूर्वा योग:वरीयान/परिघ करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:सिंह राहूकाळ:१२-१:३० १९ प.चांगला

आणखी वाचा

२५ जुलै पंचांग: श्रावण शु.२ वार:भौमवार नक्षत्र:मघा योग:व्यतीपात करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:सिंह राहूकाळ:३-४:३० २० प.अशुभ

२५ जुलै पंचांग: श्रावण शु.२ वार:भौमवार नक्षत्र:मघा योग:व्यतीपात करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:सिंह राहूकाळ:३-४:३० २० प.अशुभ

आणखी वाचा

२४ जुलै पंचांग: श्रावण शु.१ वार:इंदुवार नक्षत्र:पुष्य/आश्लेषा योग:सिद्धि करण:बव/कौलव चंद्रराशी:कर्क/सिंह राहूकाळ:७:३०-९ चांगला दिवस

२४ जुलै पंचांग: श्रावण शु.१ वार:इंदुवार नक्षत्र:पुष्य/आश्लेषा योग:सिद्धि करण:बव/कौलव चंद्रराशी:कर्क/सिंह राहूकाळ:७:३०-९ चांगला दिवस

आणखी वाचा