Swami

१४ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.५ वार:भृगुवार नक्षत्र:पू.भा योग:सौभाग्य/शोभन कारण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:कुंभ/मीन राहूकाळ:१०:३०-१२ चांगला दिवस

१४ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.५ वार:भृगुवार नक्षत्र:पू.भा योग:सौभाग्य/शोभन कारण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:कुंभ/मीन राहूकाळ:१०:३०-१२ चांगला दिवस

आणखी वाचा

१४ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.५ वार:भृगुवार नक्षत्र:पू.भा योग:सौभाग्य/शोभन कारण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:कुंभ/मीन राहूकाळ:१०:३०-१२ चांगला दिवस

१४ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.५ वार:भृगुवार नक्षत्र:पू.भा योग:सौभाग्य/शोभन कारण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:कुंभ/मीन राहूकाळ:१०:३०-१२ चांगला दिवस

आणखी वाचा

१३ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.४ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:शततारका योग:आयुष्यमान/सौभाग्य करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१:३०-३ उत्तम दिवस

१३ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.४ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:शततारका योग:आयुष्यमान/सौभाग्य करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१:३०-३ उत्तम दिवस

आणखी वाचा

१३ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.४ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:शततारका योग:आयुष्यमान/सौभाग्य करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१:३०-३ उत्तम दिवस

१३ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.४ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:शततारका योग:आयुष्यमान/सौभाग्य करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१:३०-३ उत्तम दिवस

आणखी वाचा

१२ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.३ वार:सौम्यवार नक्षत्र:धनिष्ठा योग:प्रीती/आयुष्यमान करण:विष्टी/बालव चंद्रराशी:मकर/कुंभ राहूकाळ:१२-१:३० १४ प.प्रतिकूल

१२ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.३ वार:सौम्यवार नक्षत्र:धनिष्ठा योग:प्रीती/आयुष्यमान करण:विष्टी/बालव चंद्रराशी:मकर/कुंभ राहूकाळ:१२-१:३० १४ प.प्रतिकूल

आणखी वाचा

१२ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.३ वार:सौम्यवार नक्षत्र:धनिष्ठा योग:प्रीती/आयुष्यमान करण:विष्टी/बालव चंद्रराशी:मकर/कुंभ राहूकाळ:१२-१:३० १४ प.प्रतिकूल

१२ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.३ वार:सौम्यवार नक्षत्र:धनिष्ठा योग:प्रीती/आयुष्यमान करण:विष्टी/बालव चंद्रराशी:मकर/कुंभ राहूकाळ:१२-१:३० १४ प.प्रतिकूल

आणखी वाचा

११ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.२ वार:भौमवार नक्षत्र:श्रवण योग:विष्कंभ/प्रीती करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:३-४:३० उत्तम दिवस

११ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.२ वार:भौमवार नक्षत्र:श्रवण योग:विष्कंभ/प्रीती करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:३-४:३० उत्तम दिवस

आणखी वाचा

११ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.२ वार:भौमवार नक्षत्र:श्रवण योग:विष्कंभ/प्रीती करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:३-४:३० उत्तम दिवस

११ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.२ वार:भौमवार नक्षत्र:श्रवण योग:विष्कंभ/प्रीती करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:३-४:३० उत्तम दिवस

आणखी वाचा

१० जुलै पंचांग: आषाढ कृ.१ वार:इंदुवार नक्षत्र:ऊ.षा योग:वैधृति/विष्कंभ करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:७:३०-९ ११ नं. चांगला

१० जुलै पंचांग: आषाढ कृ.१ वार:इंदुवार नक्षत्र:ऊ.षा योग:वैधृति/विष्कंभ करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:७:३०-९ ११ नं. चांगला

आणखी वाचा

१० जुलै पंचांग: आषाढ कृ.१ वार:इंदुवार नक्षत्र:ऊ.षा योग:वैधृति/विष्कंभ करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:७:३०-९ ११ नं. चांगला

१० जुलै पंचांग: आषाढ कृ.१ वार:इंदुवार नक्षत्र:ऊ.षा योग:वैधृति/विष्कंभ करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:७:३०-९ ११ नं. चांगला

आणखी वाचा