Swami

गुरुपुत्र श्री. आबासाहेब मोरे यांचा विदर्भ स्तरीय मानवी समस्या निवारण व कृषी विषयक मार्गदर्शन चर्चासत्र (वेळापत्रक…!)

♦ प्रमुख मार्गदर्शन ♦ १) शेती व शेतकरी स्वावलंबी होण्यासाठी २) बेरोजगारांना स्वयंरोजगार ३) बालसंस्कार युवा प्रबोधन ४) आरोग्य व मानवी समस्यांवर मार्गदर्शन दि. ५-फेब्रुवारी 1) बोरगाव मंजू ( ता.बोरगाव मंजू , जि. अकोला )  दुपारी १ ते  ३   ९४२१७५०६३७, ८१४९४६०५१९, ९४२३७६५९४८ २) आकोट ( ता.आकोट, जि. अकोला )  दुपारी …

आणखी वाचा