Swami

१२ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.३ वार:इंदुवार नक्षत्र:पू.षा/उ.षा योग:ब्रह्मा करण:वणिज/बव चंद्रराशी:धनु/मकर राहूकाळ:७:३०-९ १२ नं. वर्ज्य

१२ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.३ वार:इंदुवार नक्षत्र:पू.षा/उ.षा योग:ब्रह्मा करण:वणिज/बव चंद्रराशी:धनु/मकर राहूकाळ:७:३०-९ १२ नं. वर्ज्य

आणखी वाचा

११ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.२ वार:भानुवार नक्षत्र:मुळ/पु.षा योग:शुक्ल करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:४:३०-६ चांगला दिवस

११ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.२ वार:भानुवार नक्षत्र:मुळ/पु.षा योग:शुक्ल करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:४:३०-६ चांगला दिवस

आणखी वाचा

१० जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१ वार:मंदवार नक्षत्र:मुळ योग:शुभ करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

१० जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१ वार:मंदवार नक्षत्र:मुळ योग:शुभ करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा

९ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१५ वार:भृगुवार नक्षत्र:ज्येष्ठा योग:साध्य करण:बव/बालव चंद्रराशी:वृश्चिक/धनु राहूकाळ:१०:३०-१२ अनिष्ट दिवस

९ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१५ वार:भृगुवार नक्षत्र:ज्येष्ठा योग:साध्य करण:बव/बालव चंद्रराशी:वृश्चिक/धनु राहूकाळ:१०:३०-१२ अनिष्ट दिवस

आणखी वाचा

८ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१४ वार:बृहस्पतिवार नक्षत्र:अनुराधा योग:सिद्ध करण:वणिज/बव चंद्रराशी:वृश्चिक राहूकाळ:१:३०-३ १६ प. चांगला

८ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१४ वार:बृहस्पतिवार नक्षत्र:अनुराधा योग:सिद्ध करण:वणिज/बव चंद्रराशी:वृश्चिक राहूकाळ:१:३०-३ १६ प. चांगला

आणखी वाचा

७ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१३ वार:सौम्यवार नक्षत्र:विशाखा योग:शिव करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:तुळ/वृश्चिक राहूकाळ:१२-१:३० अनिष्ट दिवस

७ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१३ वार:सौम्यवार नक्षत्र:विशाखा योग:शिव करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:तुळ/वृश्चिक राहूकाळ:१२-१:३० अनिष्ट दिवस

आणखी वाचा

६ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१२ वार:भृगुवार नक्षत्र:स्वाती योग:परिघ करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:तूळ राहूकाळ:३-४:३० उत्तम दिवस

६ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१२ वार:भृगुवार नक्षत्र:स्वाती योग:परिघ करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:तूळ राहूकाळ:३-४:३० उत्तम दिवस

आणखी वाचा

५ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.११ वार:इंदुवार नक्षत्र:चित्रा/स्वाती योग:वारीयान करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:तूळ राहूकाळ:७:३०-९ १० नं.चांगला

५ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.११ वार:इंदुवार नक्षत्र:चित्रा/स्वाती योग:वारीयान करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:तूळ राहूकाळ:७:३०-९ १० नं.चांगला

आणखी वाचा

४ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१० वार:भानुवार नक्षत्र:हस्त/चित्रा योग:व्यतिपात करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:कन्या/तूळ राहूकाळ:४:३०-६ अशुभ दिवस

४ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१० वार:भानुवार नक्षत्र:हस्त/चित्रा योग:व्यतिपात करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:कन्या/तूळ राहूकाळ:४:३०-६ अशुभ दिवस

आणखी वाचा

३ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.९ वार:मंदवार नक्षत्र:उत्तरा/हस्त योग:सिद्धि करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

३ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.९ वार:मंदवार नक्षत्र:उत्तरा/हस्त योग:सिद्धि करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा