५ डिसेंबर पंचांग: मार्गशीर्ष कृ.२ वार:भौमवार नक्षत्र:आर्द्रा योग:शुभ करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:मिथुन राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस