आदरणीय श्री. आबासाहेब मोरे यांचा मराठवाडा स्तरीय मानवी समस्या व कृषी विषयक मार्गदर्शन चर्चासत्र (दि. ११-१६ डिसेंबर-२०१७)

*वेळापत्रक*

🗓 दि. ११-डिसेंबर (कार्यक्रम संपन्न)
1⃣ देवगाव रंगारी(ता.कन्नड, जि. औरंगाबाद)
सकाळी १० ते १२
९८९०३६१०३७ / ९४२२२१४०४० / ९४२२२०८०४०

2⃣ पानवडोद बु.(ता.सिल्लोड, जि. औरंगाबाद)
दुपारी २ ते ४
९४०३८५९९९७ / ७५०७०७७९५३

3⃣ बाभूळगाव ता.भोकरदन,जि.जालना)
सायंकाळी ५ ते ६
९९२२६०००२४ / ९७६७६७२६५५ / ९५६११९५५८१

🗓 दि.१२-डिसेंबर (कार्यक्रम संपन्न) 
1⃣ मंठा (ता.मंठा, जि.जालना)
सकाळी १० ते १२
८२७५०५१६११ / ९६३७३८६३७८

2⃣ पाथरी(ता.पाथरी, जि. परभणी)
दुपारी २ ते ४
९९६०००९०१० / ९०४९१९९९९९

3⃣ चारठाणा (ता. जिंतूर, परभणी)
सायंकाळी ५ ते ७
९६२३२५०७०१ / ९४२१३८८८४२

🗓 दि. १३-डिसेंबर (कार्यक्रम संपन्न)
1⃣ पूर्णा (ता.पूर्णा, जि.परभणी)
सकाळी १० ते १२
९९२१७५०००८ / ९९६०९८८४३२ / ९९२२२०९४७० / ९६२३४९५०७६

2⃣ हदगाव (जि.नांदेड)
दुपारी ५ ते ७
९४२२१८८७७७ / ९५९५५९१७७७

दि. १४-डिसेंबर (कार्यक्रम संपन्न)
1⃣ लोहा (ता.लोहा,जि.नांदेड)
सकाळी ११ ते १
८१४९७५८१९१ / ९४२२१८८७७७

2⃣ उदगीर (ता.उदगीर, जि.लातूर )
दुपारी ४ ते ६
९८८१३१६७२१ / ९९७५७२१३२२

🗓 दि. १५-डिसेंबर
1⃣ निलंगा (ता.निलंगा, जि.लातूर )
सकाळी १० ते १२
८३९०३९९०३४ / ९७६७३४७२९५

2⃣ उमरगा ( उस्मानाबाद)
दुपारी २ ते ६
९४२०६८७४२८ / ९८२२६७०४६१

3⃣ उस्मानाबाद (जि.उस्मानाबाद)
सायंकाळी ५ ते ७
८४८४९४७२३४ / ९९२३६७९०६४

🗓 दि. १६-डिसेंबर
1⃣ भुम (ता.भूम, जि. उस्मानाबाद )
सकाळी १० ते १२
९७६३६३८७७० / ८४८४९४७२३४

2⃣ पाटोदा (ता.पाटोदा, जि. बीड)
सायंकाळी ५ ते ७
९४२२७४३५७२ / ९४२३७५४३३८
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
सर्व सेवेकरी, शेतकरी व भाविकांनी मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा..!
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌐 अधिक माहितीसाठी: 🌐
🚩 श्री स्वामी समर्थ प्रधान केंद्र, दिंडोरी 🚩
०२५५७-२२१७१० / ७७५५९४१७१५
www.dindoripranit.org

आ.आबासाहेब यांचे हितगुजातील अमृतकण:

दि.११/१२/२०१७ ]
कार्यक्रम ठिकाण : देवगाव रंगारी, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद , पानवडोद, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद , बाभूळगाव, ता.भोकरदन, जि.जालना

🚩 सात्विक अन्न खाल्ले असता माणसाचे विचार सात्विक होतात, आपले मन घडविण्यात १०% अन्नाचा वाटा असतो.
🚩 प.पू.गुरुमाऊली यांच्या उपस्थितीत २२ जानेवारी २०१८ रोजी येथे होणारा लिंगार्चन सोहळा होऊ घातला आहे. रामेश्वर येथील समुद्राची पाणी आपल्या विहारीत टाकले असता अनेक चांगले फायदे होतात.
🚩 समुद्री मीठ हे जलतत्वाचे असल्यामुळे शरीरास घातक असते त्याच प्रमाणे सैंधव मीठ पृथ्वी तत्वाचे असल्यामुळे आरोग्यास चांगले असते.
🚩 ज्या गोष्टी शाळेत शिकवल्या जात नाही त्या उणिवा बालसंस्कार विभागातून शिकवल्या जातात.
🚩 भृण हत्या मोठे पातक आहे, त्यांना भविष्यात संतती सुख मिळत नाही.
🚩 विपुल पर्जन्यासाठी आंबा, साग, वेत लागवड करावे.
🚩दर चौथ्या शनिवारी १२:३० वाजता गुरुपिठावर कृषि, बालसंस्कार, स्वयंरोजगार, विवाह संस्कार, पर्यावरण व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा.
🚩 किमान १० गुंठ्यात दिंडोरी प्रणित शेतीचा प्रयोग करावा.

  [ दि.१२/१२/२०१७ ]
कार्यक्रम ठिकाण : मंठा: जि.जालना , पाथरी: जि.परभणी,  जिंतूर: जि.परभणी 

🚩 मुलांसमोर राष्ट्र पुरुषांचे फोटो समोर ठेवल्यास संकटाच्या प्रसंगी त्यांचे स्मरण होऊन संकटाला सामोरे जाण्याची ऊर्जा मिळेल.
🚩 भागवत ग्रंथातील उल्लेखाप्रमाणे; जे पालक मुलांवर संस्कार करण्यास कमी पडतात त्यांचे पाल्य गुन्हेगारी प्रवृत्तीने वागतात, समाजात हैदोस मांडतात असे पालक कुंनामक नरकात जातात
🚩 अन्न हेच औषध आहे. सर्व अन्नधान्यात औषधी गुण आहेत.
🚩 सेवा मार्गातील १६ विभाग कार्यरत झाले तर समाजाचे सर्व मानवी समस्या, प्रश्न सुटतील.
🚩 सेवा मार्गाचा कृषिशास्त्र विभाग प्रत्येक गावात कार्यरत झाल्यास शेतकऱ्याच्या अनेक समस्या सुटतील.
🚩 विवाह नोंदणी विनामुल्य आहे, सेवा मार्गातील विवाह संस्कार विभागातून सर्वांना सात्विक स्थळे मिळतील. सर्व सेवा केंद्रांतील प्रतिनिधींनी पुढे येऊन विवाह संस्कार विभागाचे कार्य जनमानसात पोहोचवावे.
🚩 प.पू.गुरुमाऊली सांगतात: हुंडा घेऊ नका, हुंडा देऊ नका.
🚩 रुद्र तिर्थ घरातील आजारी व्यक्तीस दिल्यास आजारपण दूर होते, त्याच प्रमाणे व्यसनी व्यक्तीस दिल्यास व्यसनमुक्त होतात.
🚩 आंबा, वेत, साग हि झाडे पावसाला आकर्षित करतात. त्यामुळे त्यांची जास्त प्रमाणात लागवड करावी.

[ दि.१३/१२/२०१७ ]
कार्यक्रम ठिकाण : पूर्णा: जि.परभणी, हदगाव: जि.नांदेड

🚩 स्वयंरोजगार विभागात नोंदणी करून विनामुल्य प्रशिक्षणातून रोजगार उपलब्ध करता येतो.
🚩 ऋषी हे पूर्वीचे शास्त्रज्ञ होते. आज अनेक देशी-विदेशी शास्त्रज्ञ आपल्या ऋषींचे शास्त्रांचे अभ्यास करत आहेत.
🚩 शाकंभरी पौर्णिमेला बी-बियाणे चंद्रप्रकाशात ठेवली असता त्यातील रोगप्रतिकारक शक्ति वाढते.
🚩 कृषिशास्त्र विभागाच्या संपर्कात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना देशी बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येतील.
🚩 आपल्या गावात शाकंभरी बीज संकलन करून सर्वांना निरोगी करा.
🚩 स्वावलंबी शेती करावयाची असल्यास कृषी शास्त्र विभागाशिवाय पर्याय नाही.
🚩 चेरापुंजी येथे सर्वात जास्त वेताची झाडे असल्यामुळे तेथे सर्वात जास्त पाऊस पडतो. वेताची झाडे पावसाला आकर्षित करतात. पावसाकरिता वेताच्या झाडांची लागवड करावी.
🚩 शेतातील बांधावर झाडे लावली असता झाडावर येणारे पक्षी पिकांवरील अळ्या उचलून नेतील, मधमाश्यानी पोळे केले असता त्या आपले परागीकरणातून आपले उत्पादन वाढवतात.
🚩 आज जगामध्ये सर्वात जास्त दुध देणारी गाय हि भारतीय आहे. देशी गायींचे संगोपन करा.
🚩 गायीच्या शेण-गोमूत्र व गुळापासून तयार केलेले अमृतजल पिकाला दिले असता पिक जोमाने वाढते व रोगप्रतिकारक शक्ति आधिक असते.
🚩 जनमानसाचे प्रश्न दिंडोरी प्रणीत सेवा मार्गातील विविध विभागातून सोडविण्याच्या उद्देश्याने सदगुरु प.पू.मोरे दादा व प.पू. गुरुमाऊली यांनी विविध ठिकाणी सेवा केंद्र उभारले आहे.
🚩 सेवा मार्गातील विविध विभाग जनमानसात पोहोचवावे.
🚩 विवाह संस्कार विभाग वैवाहिक जीवनात सर्वांना मार्गदर्शक असेल.
🚩 विवाहा नंतर निरोगी, निर्व्यसनी, संस्कारित व सुदृढ
पिढी कशी तयार होईल त्यासाठी गर्भसंस्कार यावरही मार्गदर्शन आपल्या सेवामार्गातील विविध शिबिर आपल्या सेवा मार्गातून आयोजित होतात.
🚩 वड, औदुंबर, पिंपळ हि झाडे लावण्याचे आध्यात्मिक महत्व आहे. हि झाडे लावली असता जस-जसे हे झाड वाढते तस-तशी त्या व्यक्तीची आध्यात्मिक व इतर प्रगती होते.

[ दि.१४/१२/२०१७ ]
कार्यक्रम ठिकाण : लोहा: जि.नांदेड, उदगीर: जि.लातूर

🚩 समाजात समस्याच निर्माण होऊ नये म्हणून सेवा मार्गातील विभाग रुजवा.
🚩 वृद्धाश्रम बंद करायचे असेल तर बालसंस्कार विभाग पुढे आणावा लागेल.
🚩 घरातील गृहलक्ष्मीने पाच मुठ धान्य पेरणी करावी. पेरणी करतांना स्वामींचे चिंतन करावे.
🚩 देशी (गावरान) गाई व देशी (गावरान) बियाणे या देशाला तारणार आहे.
🚩 आपण दररोज प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भाज्या, धातू, काचेच्या कचऱ्यात टाकतात हे गायींच्या पोटात जाते व नकळत गोहत्येचे पातक आपल्या माथी लागते.
🚩 गायीच्या शेण-गोमूत्रात ३३ कोटी बॅक्टेरिया असतात. जे देवासारखे काम करतात.
🚩 गुरांच्या शिंगांना रंग न देता गेरू, ताक इत्यादी शिंग घासून लावावे ऑइल पेंट लावल्यास कँसरसारखे आजार उद्भवतात.
🚩 शेतीतून चांगल्या अन्नासोबत चांगल्या संस्काराचे संवर्धन होते. वातावरण बदलण्याची ताकद बियाण्यात आहे.
🚩 घरचे बियाणे, घरची व्यक्ती, घरच्याच खताने शेती करा.
🚩 स्वावलंबी शेती हि ज्ञानातून व परिश्रमातून फुलते.
🚩 सर्व देशातील शास्त्रज्ञ नैसर्गिक, सेंद्रीय शेती मॉडेल बघण्यासाठी दिंडोरी येतात.
🚩 ज्ञान व निसर्गाच्या मदतीने फायद्याची शेती शिकवली जाते.
🚩 घोळू, चील, आंबाडा, लाल माठ यांसारख्या अनेक तणभाज्या व रानभाज्या तयार करून खाता येतात. यांमध्ये औषधी गुणधर्म असतात.
🚩 सेवेकऱ्यांनी केंद्रातील ज्ञान ग्रामअभियानाच्या माध्यमातून १६ विभाग सर्वांपर्यंत पोहोचवावे.
🚩 टी.व्ही. मोबाईलच्या आहारी जाण्यापेक्षा निसर्गाच्या आहारी जा.
🚩 केंद्र हे सर्व जाती-धर्मियांचे ज्ञानाचे केंद्र आहे.
🚩 सामुदायिक प्रार्थनेतून मानवी समस्यांचे निराकरण होते.

Check Also

देश विदेशात भव्य एक दिवसीय हिवाळी बालसंस्कार शिबिर संपन्न

दिंडोरी प्रणित अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्गाचे प्रमुख प.पु. गूरूमाऊलींच्या आशिर्वादाने तसेच गुरूपुत्र …