७ मार्च पंचांग: फाल्गुन कृ.६ वार:सौम्यवार नक्षत्र:विशाखा योग:व्याघात/हर्षण करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:तुळ/वृश्चिक राहूकाळ:१२-१:३० अनिष्ट दिवस

७ मार्च पंचांग: फाल्गुन कृ.६ वार:सौम्यवार नक्षत्र:विशाखा योग:व्याघात/हर्षण करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:तुळ/वृश्चिक राहूकाळ:१२-१:३० अनिष्ट दिवस