१२ मार्च पंचांग: फाल्गुन कृ.१० वार:इंदुवार नक्षत्र:पू.षा/उ.षा योग:वारीयान करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:धनु/मकर राहूकाळ:७:३०-९ ११ नं. चांगला

१२ मार्च पंचांग:
फाल्गुन कृ.१०
वार:इंदुवार
नक्षत्र:पू.षा/उ.षा
योग:वारीयान
करण:विष्टि/बालव
चंद्रराशी:धनु/मकर
राहूकाळ:७:३०-९
११ नं. चांगला