dnyanganga 1

पुणे-कोल्हापूर-कोकण दौरा:- ज्ञानगंगा क्र. १ : संपर्क – ९९२२४२०२७८

दिनांक ठिकाण
०५/०१/२०१७ नारायणगांव, मंचर,अवसारी फाटा,चाकण,पिंपरी मुक्काम.
०६/०१/२०१७ आकुर्डी, थेरगांव, कोथरूड, सारसबाग मुक्काम.
०७/०१/२०१७ सातारा, कराड, सांगली मुक्काम.
०८/०१/२०१७ जयसिंगपूर, इचलकरंजी, जवाहरनगर, कोटीतीर्थ कोल्हापूर मुक्काम.
०९/०१/२०१७ वैभववाडी, कडूवाडी, सावंतवाडी, राजापूर, पाली,रत्नागिरी मुक्काम.
१०/०१/२०१७ कौसबुं, पुणे मुक्काम.
११/०१/२०१७ श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्‍वर परत