६ जून पंचांग: अधिक ज्येष्ठ कृ.७ वार:सौम्यवार नक्षत्र:शततारका योग:विष्कंभ करण:बव/कौलव चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१२-१:३० उत्तम दिवस