८ जून पंचांग: अधिक ज्येष्ठ कृ.९ वार:भृगुवार नक्षत्र:उ.भा योग:आयुष्यमान करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:मीन राहूकाळ:१०:३०-१२ उत्तम दिवस