मासिक सत्संग(महासभा) दि. २५ मे २०१९ (शनिवार), श्री क्षेत्र गाणगापूर.

श्री गुरुपीठ मासिक सत्संग महासभा

दि. २५ मे २०१९ (शनिवार), श्री क्षेत्र गाणगापूर.

अधिक माहितीसाठी संपर्क:

श्री गुरुपीठ, त्र्यंबकेश्वर : ०२५९४ – २३३१७० / २०४२५२

श्री स्वामी समर्थ प्रधान केंद्र, दिंडोरी : ०२५५७-२२१७१०

विवाह नोंदणी स्टॉल: संपर्क ७७५५९४१७१०

स्वयंरोजगार विभाग स्टॉल: संपर्क ७७५५९४१७५३

माहिती व तंत्रज्ञान विभाग अंतर्गत (सेवेकरी ओळखपत्र व SMS सेवा) स्टॉल : संपर्क ७७५५९४१७१५

कृषीशास्त्र विभाग स्टॉल: संपर्क ७७५७००८६५२

सर्व सेवेकरी/भाविकांनी बालसंस्कार, युवा प्रबोधन, विवाह संस्कार, कृषीशास्त्र, पशुगौवंश, स्वयंरोजगार, याज्ञिकी इत्यादी विभागातील प्रशिक्षणाचा तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा.

प्रशिक्षण स्थळ: अन्नछत्र बिल्डींग हॉल क्रमांक १,२,३

संपर्क: ७७५७००८६५२ / ७७५५९४१७१०