४ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१ वार:भौमवार नक्षत्र:मृग योग:धृति/शूल करण:बव/कौलव चंद्रराशी:वृषभ/मिथुन राहूकाळ:३-४:३० करिदिन वर्ज्य

४ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१ वार:भौमवार नक्षत्र:मृग योग:धृति/शूल करण:बव/कौलव चंद्रराशी:वृषभ/मिथुन राहूकाळ:३-४:३० करिदिन वर्ज्य