५जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.२ वार:सौम्यवार नक्षत्र:आर्द्रा योग:गंड करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:मिथुन राहूकाळ:१२-१:३० उत्तम दिवस

५जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.२ वार:सौम्यवार नक्षत्र:आर्द्रा योग:गंड करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:मिथुन राहूकाळ:१२-१:३० उत्तम दिवस