७ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.४/५ वार:भृगुवार नक्षत्र:पुष्य/आश्लेषा योग:ध्रुव/व्याघात करण:विष्टि/बव चंद्रराशी:कर्क राहूकाळ:१०:३०-१२ क्षयादिन वर्ज्य

७ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.४/५ वार:भृगुवार नक्षत्र:पुष्य/आश्लेषा योग:ध्रुव/व्याघात करण:विष्टि/बव चंद्रराशी:कर्क राहूकाळ:१०:३०-१२ क्षयादिन वर्ज्य