८ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.६ वार:मंदवार नक्षत्र:आश्लेषा/मघा योग:व्याघात/हर्षण करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:कर्क/सिंह राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

८ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.६ वार:मंदवार नक्षत्र:आश्लेषा/मघा योग:व्याघात/हर्षण करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:कर्क/सिंह राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस