११ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.९ वार:भौमवार नक्षत्र:उत्तरा/हस्त योग:सिद्धी/व्यतीपात करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:३-४:३० ९ प.चांगला

११ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.९ वार:भौमवार नक्षत्र:उत्तरा/हस्त योग:सिद्धी/व्यतीपात करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:३-४:३० ९ प.चांगला