१२ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१० वार:सौम्यवार नक्षत्र:हस्त/चित्रा योग:व्यतीपात/वरीया करण:तैतिल/गरज चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:१२-१:३० चांगला दिवस

१२ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१० वार:सौम्यवार नक्षत्र:हस्त/चित्रा योग:व्यतीपात/वरीया करण:तैतिल/गरज चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:१२-१:३० चांगला दिवस