२३ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.६ वार:भानुवार नक्षत्र:शततारा योग:प्रीति करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:४:३०-६ चांगला दिवस