२४ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.७ वार:इंदूवार नक्षत्र:पू.भा. योग:आयुष्मा करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:कुंभ/मीन राहूकाळ:७:३०-९ १३ नं.चांगला