२५ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.८ वार:भौमवार नक्षत्र:उ.भा. योग:सौभाग्य करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:मीन राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस