२६जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.९ वार:सौम्यवार नक्षत्र:रेवती योग:शोभन करण:तैतील/वणिज चंद्रराशी:मीन राहूकाळ:१२-१:३० उत्तम दिवस