११ जुलै पंचांग: आषाढ शु.१० वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:स्वाती/विशाखा योग:सिद्ध/साध्य करण:तैतील/वाणिज चंद्रराशी:तुला राहूकाळ:१:३०-३ १६ प. चांगला