१७ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.१ वार:सौम्यवार नक्षत्र:उ.षा. योग:वज्र करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:१२-१:३० करिदिन वर्ज्य