२१ जुलै पंचांग: आषाढ कृ.४ वार:भानूवार नक्षत्र:शततारा/पू.भा. योग:सौभाग्य/शोभन करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:४:३०-६ चांगला दिवस