६ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.६ वार:भौमवार नक्षत्र:चित्रा/स्वाती योग:साध्य/शुभ करण:तैतील/वणिज चंद्रराशी:कन्या/तुला राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

६ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.६ वार:भौमवार नक्षत्र:चित्रा/स्वाती योग:साध्य/शुभ करण:तैतील/वणिज चंद्रराशी:कन्या/तुला राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस