७ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.७ वार:सौम्यवार नक्षत्र:स्वाती/विशाखा योग:शुभ/शुक्ल करण:वणिज/बव चंद्रराशी:तुला राहूकाळ:१२-१:३० १२ प.चांगला

७ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.७ वार:सौम्यवार नक्षत्र:स्वाती/विशाखा योग:शुभ/शुक्ल करण:वणिज/बव चंद्रराशी:तुला राहूकाळ:१२-१:३० १२ प.चांगला