८ सप्टेंबर पंचांग: भाद्रपद शु.१० वार:भानूवार नक्षत्र:मूळ/पू.षा. योग:आयुष्मा/सौभाग्य करण:तैतील/वणिज चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:४:३०-६ चांगला दिवस

८ सप्टेंबर पंचांग: भाद्रपद शु.१० वार:भानूवार नक्षत्र:मूळ/पू.षा. योग:आयुष्मा/सौभाग्य करण:तैतील/वणिज चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:४:३०-६ चांगला दिवस