९सप्टेंबर पंचांग: भाद्रपद शु.११ वार:इंदुवार नक्षत्र:पू.षा./उ.षा. योग:सौभाग्य/शोभन करण:वणिज/बव चंद्रराशी:धनु/मकर राहूकाळ:७:३०-९ १२ प.चांगला

९सप्टेंबर पंचांग: भाद्रपद शु.११ वार:इंदुवार नक्षत्र:पू.षा./उ.षा. योग:सौभाग्य/शोभन करण:वणिज/बव चंद्रराशी:धनु/मकर राहूकाळ:७:३०-९ १२ प.चांगला