4 Dec PANCHANG: Kartik Kru.4 Var:Bhruguvar Nakshatra:Punrvasu Yog:Shukl Karan:Bav Ch.Rashi:Kark RAHUKAAL:10:30-12 Shubh Divas