मासिक सत्संग दिनांक: २८ ऑक्टोबर २०१७ (शनिवार) गुरुपीठ श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर