४ जुलै पंचांग:निज ज्येष्ठ कृ.६ वार:सौम्यवार नक्षत्र:पू.भा योग:आयुष्यमान/सौभाग्य करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:मीन राहूकाळ:१२-१:३०चांगला दिवस