५ जुलै पंचांग:निज ज्येष्ठ कृ.७ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:उ.भा योग:सौभाग्य/शोभन करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:मीन राहूकाळ:१:३०-३ १३ नं.चांगला