५ जुलै पंचांग:निज ज्येष्ठ कृ.७वार:बृहस्पतीवारनक्षत्र:उ.भायोग:सौभाग्य/शोभनकरण:विष्टि/बालवचंद्रराशी:मीनराहूकाळ:१:३०-३१३नं.चांगला