६ जुलै पंचांग:निज ज्येष्ठ कृ.८वार:भृगुवार नक्षत्र:रेवतीयोग:शोभन/अतिगंडकरण:बालव/तैतिलचंद्रराशी:मीनराहूकाळ:१०:३०-१२उत्तम दिवस