८ ऑक्टोबर पंचांग: भाद्रपद कृ.१४ वार:इंदुवार नक्षत्र:उत्तरा/हस्त योग:ब्रम्हा/ऐंद्र करण:शकु/नाग चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:७:३०-९ वर्ज्य दिवस