४नोव्हेंबर पंचांग: अश्विन कृ.१२ वार:भानुवार नक्षत्र:उत्तरा योग:वैधुति करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:४:३०-६ अशुभ दिवस