५नोव्हेंबर पंचांग: अश्विन कृ.१३ वार:इंदुवार नक्षत्र:हस्त योग:विष्कंभ करण:गरज/विष्टी चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:७:३०-९ प्रतिकूल दिवस