Swami

दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांसाठी चारा व जलकुंभ वाटप सोहळा

दि. ११, १२ व १३ एप्रिल २०१३ प. पु. गुरुमाउली अण्णासाहेब मोरे यांच्या प्रेरणेने व मार्गदर्शनांतर्गत मुक्या जनावरांसाठी १०८ ट्रक चार वाटप. तहानलेल्यांसाठी १०८ पाण्याच्या टाक्यांचे महाराष्ट्र शासनास वाटप. सेवेकारांच्या माध्यमातून वन्य पशु पक्ष्यांसाठी वनतळ्यांना पाणीपुरवठा. जलाशयाचा व धरणातील पाण्याचा साठा वाढविण्यासाठी सेवेकारांच्या सहभागातून गाळ काढणे कार्यक्रम. शेतकऱ्यांना चारा लागवडीसाठी …

आणखी वाचा

२३ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१४ वार:भृगुवार नक्षत्र:रोहिणी/मृग योग:शूल/गंड करण:शकु/नाग चंद्रराशी:वृषभ/मिथुन राहूकाळ:१०:३०-१२ वर्ज्य दिवस

२३ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१४ वार:भृगुवार नक्षत्र:रोहिणी/मृग योग:शूल/गंड करण:शकु/नाग चंद्रराशी:वृषभ/मिथुन राहूकाळ:१०:३०-१२ वर्ज्य दिवस

आणखी वाचा

२२ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१३ वार:बृहस्पतिवार नक्षत्र:कृत्तिका/रोहिणी योग:धृति/शुल करण:वणिज/शकु चंद्रराशी:वृषभ राहूकाळ:१:३०-३ करीदिन वर्ज्य

२२ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१३ वार:बृहस्पतिवार नक्षत्र:कृत्तिका/रोहिणी योग:धृति/शुल करण:वणिज/शकु चंद्रराशी:वृषभ राहूकाळ:१:३०-३ करीदिन वर्ज्य

आणखी वाचा

२१ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१२ वार:सौम्यवार नक्षत्र:भरणी/कृत्तिका योग:सुकर्मा/धृति करण:कौलव/वणिज चंद्रराशी:मेष/वृषभ राहूकाळ:१२-१:३० १३ प.चांगला

२१ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१२ वार:सौम्यवार नक्षत्र:भरणी/कृत्तिका योग:सुकर्मा/धृति करण:कौलव/वणिज चंद्रराशी:मेष/वृषभ राहूकाळ:१२-१:३० १३ प.चांगला

आणखी वाचा

२० जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.११ वार:भृगुवार नक्षत्र:अश्विनी/भरणी योग:अतिगंड/सुकर्मा करण:बव/कौलव चंद्रराशी:मेष राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

२० जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.११ वार:भृगुवार नक्षत्र:अश्विनी/भरणी योग:अतिगंड/सुकर्मा करण:बव/कौलव चंद्रराशी:मेष राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा

१९ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१० वार:इंदुवार नक्षत्र:धनिष्ठा/शततारका योग:ऐंद्र करण:कौलव/तैतिल चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:७:३०-९ १४ प.चांगला

१९ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१० वार:इंदुवार नक्षत्र:धनिष्ठा/शततारका योग:ऐंद्र करण:कौलव/तैतिल चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:७:३०-९ १४ प.चांगला

आणखी वाचा

१८ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.९ वार:भानुवार नक्षत्र:उ.भा/रेवती योग:सौभाग्य करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:मीन राहूकाळ:४:३०-६ चांगला दिवस

१८ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.९ वार:भानुवार नक्षत्र:उ.भा/रेवती योग:सौभाग्य करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:मीन राहूकाळ:४:३०-६ चांगला दिवस

आणखी वाचा

१७ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.८ वार:मंदवार नक्षत्र:पु.भा/उ.भा योग:आयुष्यमान करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:कुंभ/मीन राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

१७ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.८ वार:मंदवार नक्षत्र:पु.भा/उ.भा योग:आयुष्यमान करण:बालव/तैतिल चंद्रराशी:कुंभ/मीन राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा

१६ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.७ वार:भृगुवार नक्षत्र:शततारका/पु.भा योग:प्रीति करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१०:३०-१२ १७ प. वर्ज्य

१६ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.७ वार:भृगुवार नक्षत्र:शततारका/पु.भा योग:प्रीति करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१०:३०-१२ १७ प. वर्ज्य

आणखी वाचा

१५ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.६ वार:बृहस्पतिवार नक्षत्र:धनिष्ठा/शततारका योग:विष्कंभ करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१:३०-३ उत्तम दिवस

१५ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.६ वार:बृहस्पतिवार नक्षत्र:धनिष्ठा/शततारका योग:विष्कंभ करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१:३०-३ उत्तम दिवस

आणखी वाचा