Swami

१९ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.४ वार:इंदुवार नक्षत्र:उ.भा./रेवती योग:धृति/शूल करण:बव/कौलव चंद्रराशी:मीन राहूकाळ:७:३०-९ शुभ दिवस

१९ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.४ वार:इंदुवार नक्षत्र:उ.भा./रेवती योग:धृति/शूल करण:बव/कौलव चंद्रराशी:मीन राहूकाळ:७:३०-९ शुभ दिवस

आणखी वाचा

१६ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.१ वार:भृगुवार नक्षत्र:धनिष्ठा/शततारा योग:शोभन/अतिगंड करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१०:३०-१२ उत्तम दिवस

१६ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.१ वार:भृगुवार नक्षत्र:धनिष्ठा/शततारा योग:शोभन/अतिगंड करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:कुंभ राहूकाळ:१०:३०-१२ उत्तम दिवस

आणखी वाचा

१५ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.१५ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:श्रवण/धनिष्ठा योग:सौभाग्य/शोभन करण:बव/बालव चंद्रराशी:मकर/कुंभ राहूकाळ:१:३०-३ आनंदी दिवस

१५ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.१५ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:श्रवण/धनिष्ठा योग:सौभाग्य/शोभन करण:बव/बालव चंद्रराशी:मकर/कुंभ राहूकाळ:१:३०-३ आनंदी दिवस

आणखी वाचा

१४ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.१४ वार:सौम्यवार नक्षत्र:श्रवण योग:आयुष्मा/सौभाग्य करण:वणिज/बव चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:१२-१:३० १६ प.चांगला

१४ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.१४ वार:सौम्यवार नक्षत्र:श्रवण योग:आयुष्मा/सौभाग्य करण:वणिज/बव चंद्रराशी:मकर राहूकाळ:१२-१:३० १६ प.चांगला

आणखी वाचा

१३ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.१३ वार:भौमवार नक्षत्र:उ.षा. योग:प्रीति/आयुष्मा करण:तैतील/वणिज चंद्रराशी:धनु/मकर राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

१३ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.१३ वार:भौमवार नक्षत्र:उ.षा. योग:प्रीति/आयुष्मा करण:तैतील/वणिज चंद्रराशी:धनु/मकर राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा

१२ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.१२ वार:इंदुवार नक्षत्र:पू.षा. योग:विष्कंभ/प्रीति करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:७:३०-९ उत्तम दिवस

१२ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.१२ वार:इंदुवार नक्षत्र:पू.षा. योग:विष्कंभ/प्रीति करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:७:३०-९ उत्तम दिवस

आणखी वाचा

११ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.११ वार:भानूवार नक्षत्र:मूळ योग:वैधृति/विष्कंभ करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:४:३०-६ ११ नं. चांगला

११ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.११ वार:भानूवार नक्षत्र:मूळ योग:वैधृति/विष्कंभ करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:४:३०-६ ११ नं. चांगला

आणखी वाचा

१० ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.१० वार:मंदवार नक्षत्र:ज्येष्ठा योग:/ऐंद्र/वैधृति करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:वृश्चिक राहूकाळ:९-१०:३० अनिष्ठ दिवस

१० ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.१० वार:मंदवार नक्षत्र:ज्येष्ठा योग:/ऐंद्र/वैधृति करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:वृश्चिक राहूकाळ:९-१०:३० अनिष्ठ दिवस

आणखी वाचा

९ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.९ वार:भृगुवार नक्षत्र:अनुराधा/ज्येष्ठा योग:ब्रम्हा/ऐंद्र करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:वृश्चिक राहूकाळ:१०:३०-१२ उत्तम दिवस

९ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.९ वार:भृगुवार नक्षत्र:अनुराधा/ज्येष्ठा योग:ब्रम्हा/ऐंद्र करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:वृश्चिक राहूकाळ:१०:३०-१२ उत्तम दिवस

आणखी वाचा

८ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.८ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:विशाखा/अनुराधा योग:शुक्ल/ब्रम्हा करण:बव/कौलव चंद्रराशी:तुला/वृश्चिक राहूकाळ:१:३०-३ अनिष्ट दिवस

८ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण शु.८ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:विशाखा/अनुराधा योग:शुक्ल/ब्रम्हा करण:बव/कौलव चंद्रराशी:तुला/वृश्चिक राहूकाळ:१:३०-३ अनिष्ट दिवस

आणखी वाचा