Swami

२ सप्टेंबर पंचांग: भाद्रपद शु.४ वार:इंदुवार नक्षत्र:हस्त/चित्रा योग:शुक्ल करण:वणिज/बव चंद्रराशी:कन्या/तुला राहूकाळ:७:३०-९ आनंदी दिवस

२ सप्टेंब रपंचांग: भाद्रपद शु.४ वार:इंदुवार नक्षत्र:हस्त/चित्रा योग:शुक्ल करण:वणिज/बव चंद्रराशी:कन्या/तुला राहूकाळ:७:३०-९ आनंदी दिवस

आणखी वाचा

१ सप्टेंबर पंचांग: भाद्रपद शु.२/३ वार:भानूवार नक्षत्र:उत्तरा/हस्त योग:साध्य/शुभ करण;कौलाव/तैतील चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:४:३०-६ क्षयादिन वर्ज्य

१ सप्टेंबर पंचांग: भाद्रपद शु.२/३ वार:भानूवार नक्षत्र:उत्तरा/हस्त योग:साध्य/शुभ करण;कौलाव/तैतील चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:४:३०-६ क्षयादिन वर्ज्य

आणखी वाचा