Swami

३१ ऑगस्ट पंचांग: भाद्रपद शु.१ वार:मंदवार नक्षत्र:पूर्वा/उत्तरा योग:सिद्ध/साध्य करण:बव/कौलव चंद्रराशी:सिंह/कन्या राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

३१ ऑगस्ट पंचांग: भाद्रपद शु.१ वार:मंदवार नक्षत्र:पूर्वा/उत्तरा योग:सिद्ध/साध्य करण:बव/कौलव चंद्रराशी:सिंह/कन्या राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा

२९ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.१४ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:आश्लेषा/मघा योग:परिघ/शिव करण:विष्टि/नाग चंद्रराशी:कर्क/सिंह राहूकाळ:१:३०-३ वर्ज्य दिवस

२९ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.१४ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:आश्लेषा/मघा योग:परिघ/शिव करण:विष्टि/नाग चंद्रराशी:कर्क/सिंह राहूकाळ:१:३०-३ वर्ज्य दिवस

आणखी वाचा

२७ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.१२ वार:भौमवार नक्षत्र:पुनर्वसु योग:सिद्धी/व्यतिपात करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:मिथुन/कर्क राहूकाळ:३-४:३० ९ प.चांगला

२७ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.१२ वार:भौमवार नक्षत्र:पुनर्वसु योग:सिद्धी/व्यतिपात करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:मिथुन/कर्क राहूकाळ:३-४:३० ९ प.चांगला

आणखी वाचा

२६ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.१०/११ वार:इंदुवार नक्षत्र:आर्द्रा योग:वज्र/सिद्धी करण:विष्टि/बव चंद्रराशी:मिथुन राहूकाळ:७:३०-९ क्षयदिन वर्ज्य

२६ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.१०/११ वार:इंदुवार नक्षत्र:आर्द्रा योग:वज्र/सिद्धी करण:विष्टि/बव चंद्रराशी:मिथुन राहूकाळ:७:३०-९ क्षयदिन वर्ज्य

आणखी वाचा

२५ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.९ वार:भानूवार नक्षत्र:मृग योग:हर्षण/वज्र करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:वृषभ/मिथुन राहूकाळ:४:३०-६ २० प. चांगला

२५ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.९ वार:भानूवार नक्षत्र:मृग योग:हर्षण/वज्र करण:गरज/विष्टि चंद्रराशी:वृषभ/मिथुन राहूकाळ:४:३०-६ २० प. चांगला

आणखी वाचा

२४ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.८ वार:मंदवार नक्षत्र:रोहिणी योग:व्याघात/हर्षण करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:वृषभ राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

२४ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.८ वार:मंदवार नक्षत्र:रोहिणी योग:व्याघात/हर्षण करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:वृषभ राहूकाळ:९-१०:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा

२३ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.७ वार:भौमवार नक्षत्र:कृत्तिका योग:ध्रुव/व्याघात करण:बव/कौलव चंद्रराशी:मेष/वृषभ राहूकाळ:१०:३०-१२ अनिष्ट दिवस

२३ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.७ वार:भौमवार नक्षत्र:कृत्तिका योग:ध्रुव/व्याघात करण:बव/कौलव चंद्रराशी:मेष/वृषभ राहूकाळ:१०:३०-१२ अनिष्ट दिवस

आणखी वाचा

२२ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.६ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:भरणी योग:वृद्धि/ध्रुव करण:वणिज/बव चंद्रराशी:मेष राहूकाळ:१:३०-३ चांगला दिवस

२२ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.६ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:भरणी योग:वृद्धि/ध्रुव करण:वणिज/बव चंद्रराशी:मेष राहूकाळ:१:३०-३ चांगला दिवस

आणखी वाचा

२१ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.६ वार:सौम्यवार नक्षत्रअश्विनी योग:गंड/वृद्धि करण:गरज/वणिज चंद्रराशी:मेष राहूकाळ:१२-१:३० ७ प.चांगला

२१ ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.६ वार:सौम्यवार नक्षत्रअश्विनी योग:गंड/वृद्धि करण:गरज/वणिज चंद्रराशी:मेष राहूकाळ:१२-१:३० ७ प.चांगला

आणखी वाचा

२० ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.५ वार:भौमवार नक्षत्र:रेवती/अश्विनी योग:शूल/गंड करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:मीन/मेष राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

२० ऑगस्ट पंचांग: श्रावण कृ.५ वार:भौमवार नक्षत्र:रेवती/अश्विनी योग:शूल/गंड करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:मीन/मेष राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा