Swami

विभाग प्रतिनिधी कीट

१) कृषीशास्त्र विभाग download २) विवाह संस्कार विभाग download ३) स्वयंरोजगार विभाग download ४) पर्यावरण प्रकृती विभाग download ५) आय. टी. विभाग download

आणखी वाचा

१८ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१ वार:भौमवार नक्षत्र: मूळ/पू.षा. योग:शुक्ल/ब्रम्हा करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

१८ जून पंचांग: ज्येष्ठ कृ.१ वार:भौमवार नक्षत्र: मूळ/पू.षा. योग:शुक्ल/ब्रम्हा करण:कौलव/गरज चंद्रराशी:धनु राहूकाळ:३-४:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा