Swami

१७ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१५ वार:इंदुवार नक्षत्र:ज्येष्ठा/मूळ योग:शुभ/शुक्ल करण:बव/कौलव चंद्रराशी:वृश्चिक/धनु राहूकाळ:७:३०-९ ११ नं.चांगला

१७ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१५ वार:इंदुवार नक्षत्र:ज्येष्ठा/मूळ योग:शुभ/शुक्ल करण:बव/कौलव चंद्रराशी:वृश्चिक/धनु राहूकाळ:७:३०-९ ११ नं.चांगला

आणखी वाचा

१५ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१३ वार:मंदवार नक्षत्र:विशाखा/अनुराधा योग:सिद्ध/साध्य करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:वृश्चिक राहूकाळ:९-१०:३० १० नं. चांगला

१५ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१३ वार:मंदवार नक्षत्र:विशाखा/अनुराधा योग:सिद्ध/साध्य करण:तैतिल/वणिज चंद्रराशी:वृश्चिक राहूकाळ:९-१०:३० १० नं. चांगला

आणखी वाचा

१४ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१२ वार:भृगुवार नक्षत्र:स्वाती/विशाखा योग:शिव करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:तुला राहूकाळ:१०:३०-१२ १० प. चांगला

१४ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१२ वार:भृगुवार नक्षत्र:स्वाती/विशाखा योग:शिव करण:बालव/तैतील चंद्रराशी:तुला राहूकाळ:१०:३०-१२ १० प. चांगला

आणखी वाचा

१३ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.११ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:चित्रा/स्वाती योग:परिघ/शिव करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:तुला राहूकाळ:१:३०-३ १७ न.चांगला

१३ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.११ वार:बृहस्पतीवार नक्षत्र:चित्रा/स्वाती योग:परिघ/शिव करण:विष्टि/बालव चंद्रराशी:तुला राहूकाळ:१:३०-३ १७ न.चांगला

आणखी वाचा

१२ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१० वार:सौम्यवार नक्षत्र:हस्त/चित्रा योग:व्यतीपात/वरीया करण:तैतिल/गरज चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:१२-१:३० चांगला दिवस

१२ जून पंचांग: ज्येष्ठ शु.१० वार:सौम्यवार नक्षत्र:हस्त/चित्रा योग:व्यतीपात/वरीया करण:तैतिल/गरज चंद्रराशी:कन्या राहूकाळ:१२-१:३० चांगला दिवस

आणखी वाचा