Main Category

ज्ञानगंगा वेळापत्रक- एप्रिल २०१९

  •  पुणे-कोल्हापूर-कोकण दौरा:- ज्ञानगंगा क्र. १ : संपर्क – ९९२२४२०२७८
  • मराठवाडा दौरा :- ज्ञानगंगा क्र. १ : संपर्क – ९९२२४२०२७८
  • मराठवाडा दौरा २(मुद्रण , स्वयंरोजगार) :- ज्ञानगंगा क्र. २: संपर्क – ९९२२४२०००६
  • नगर जिल्हा दौरा: संपर्क – ९९२२८२०००६
  • विदर्भ दौरा साहित्य: ज्ञानगंगा क्र. ३ संपर्क – ९९७०५५६०५०

आणखी वाचा

प.पू.गुरुमाऊली यांच्या हितगुजातील अमृतकण

* स्वामींना सर्वात प्रिय ग्रामअभियान आहे. * ग्रामअभियानातला सर्वात महत्वाचा विषय आहे तो म्हणजे मूल्यसंस्कार. * हायब्रीड अन्न खाल्य्याने आजकाल शक्ती आणि सहनशक्ती कमी झालेली आहे. * गायीच्या शुद्ध तुपाने कसलाही ञास होत सर्व आजार बरे होतात. * सर्वात जास्त कॅसरग्रस्त हे पंजाब प्रांतात आढळतील. * सप्तरंगी वनस्पथीने सोयरॅसिस सारखा …

आणखी वाचा