Shri Jankalyan Yojna Registration Form (श्री जनकल्याण योजना नोंदणी फोर्म)

महत्वाची सूचना : फॉर्म इंग्लिश मध्ये भरावा.

जिल्हा निहाय Technical team
+ 91

Important

आपल्याला आयकर कलम 80G नुसार देणगी करमाफीचा फायदा मिळेल. सहा महिन्याला किंवा आर्थिक वर्ष संपल्यावर ८०जी पावती आपणास पाठविण्यात येईल. त्यासाठी देणगीदाराने आपले नाव, पत्ता, बँक स्टेटमेंट व पॅनकार्ड कॉपी e-mail करावी. Jankalyan@gurupeeth.in