Shri Jankalyan Yojna Registration Form (श्री जनकल्याण योजना नोंदणी फोर्म-प्रति महिना देणगी )

महत्वाची सूचना : फॉर्म इंग्लिश मध्ये भरावा.

Please Enter Donar Full Name
Greate ! Please Check Your Name
+ 91
Please Enter Your 10 Digit Mobile Number !
Greate ! You Have Enter 10 Digit. Please Ensure Digits
Please Enter Valid Email Address !
Nice Email ID. Please Ensure That...
Please Select State Option
Great! You Selected State Option
Please Select District Option
Great! You Selected District
Please Select KYC Option
Great! You Selected KYC Option
Please Enter Valid Address !
Nice Address. Please Ensure That...

important :

आपल्याला आयकर कलम 80G नुसार देणगी करमाफीचा फायदा मिळेल. अधिक माहितीसाठी खालील इमेल वर आपण आपले नाव व पॅनकार्ड कॉपी mail करावी. Jankalyan@gurupeeth.in

श्री जनकल्याण योजना फॉर्म कसा भरावा, हे जाणून घेण्यासाठी खालील वीडीओ अवश्य पहावा.